Bạch đào

Submitted by admin on Thu, 01/25/2018 - 07:39

Đặc biệt, trong khi các loại hoa đào khác không có mùi thơm thì hoa đào bạch đào lại có mùi hương thơm toang thoảng rất hấp dẫn....