Tham gia Triển lãm hoa Đào đẹp Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất năm 2018