Chương trình tổng thể tổ chức các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội hoa Đào xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - năm 2018