hoadao

Hoa Đào, Hoa Mai Đẹp Ngày Xuân Tết

Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018

Thông tin lên hệ

Websites

lehoihoadao.lstt.vn

Email

lehoihoadao@langson.gov.vn

Điện thoại

02053.810.227
02053.874.644
0949.218.827

Địa chỉ

Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Số 320 Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn